Chuyển tới nội dung

ỨNG DỤNG CỦA DIGITAL SIGNATURE

Các ngành sử dụng công nghệ digital signature (chữ ký số) để hợp lý hóa các quy trình và cải thiện tính toàn vẹn của tài liệu. Các ngành sử dụng kỹ thuật này bao gồm:

  1. Chăm sóc sức khỏe:
  • Digital signature (chữ ký số) được sử dụng trong ngành chăm sóc sức khỏe nhằm cải thiện hiệu quả của quá trình điều trị. Tăng cường bảo mật dữ liệu cho việc kê đơn thuốc và nhập viện. 
  • Việc sử dụng kỹ thuật này trong ngành chăm sóc sức khỏe phải tuân theo HIPAA năm 1996.
  1. Sản xuất:
  •  Các công ty sản xuất sử dụng Digital signature để tăng tốc quy trình. Bao gồm thiết kế sản phẩm, đảm bảo chất lượng, cải tiến sản xuất, marketing và bán hàng. 
  • Việc sử dụng digital signature trong sản xuất chịu sự điều chỉnh của ISO, NIST và DMC.
  1. Tiền mã hóa:
  •  Digital signature cũng được sử dụng trong bitcoin và các loại tiền điện tử khác để xác thực blockchain. 
  • Chúng cũng được sử dụng để quản lý dữ liệu giao dịch liên quan đến tiền mã hóa. Đây là cách để người dùng thể hiện quyền sở hữu tiền tệ hoặc sự tham gia của họ vào một giao dịch.

————————

Nguồn: Admin tổng hợp