Chuyển tới nội dung

QUÁ TRÌNH KÝ VÀ KIỂM TRA CHỮ KÝ SỐ (P1)

Hãy cùng AI Power tìm hiểu về quá trình ký và kiểm tra chữ ký số nhé

Quá trình ký (Signing)

Lúc này quá trình ký (Signing) sẽ diễn ra như sau 

  1.  Ta có văn bản word hợp đồng .word (data). 
  1.  Ta sử dụng chương trình thuật toán băm (MD5 hoặc SHA), băm văn bản word ra sẽ được 1 chuỗi ký tự duy nhất với độ dài cố định. 

Ta gọi là chuỗi H : (software) -> hash + word file -> string H.

  Thuật toán băm phải được thống nhất giữa 2 bên để có được kết quả chính xác giống nhau khi kiểm tra. 

  1. Sau đấy bạn sử dụng private key của bạn để mã hoá chuỗi băm từ văn bản word. Ta sẽ được 1 chuỗi ký tự hash đã được mã hoá gọi là cipher hash. Ta có thể gọi là chuỗi C : string H+ private key người ký -> cipher hash A. 
  1. Lúc này “cipher hash A” chính là chữ ký số của người ký tạo ra là bạn (cipher hash A = digital signature). Nhiệm vụ lúc này của ta là thêm nó vào nội dung file word vào cuối văn bản, để bên kia nhận được nội dung văn bản và các chữ ký số.

Ở bài viết sau, hãy cùng AI Power tìm hiểu về Kiểm tra chữ ký số nhé.

————————-

Nguồn: Admin tổng hợp