Chuyển tới nội dung

Quản Lý Nhà Sách

Mô tả: Sử dụng hệ thống oDoo ERP (ERP được biết đến rộng rãi với hơn 5 triệu người dùng), xây dựng hệ thống sales, nợ, quản lý nguồn nhân lực, v.v.
Thực hiện kinh doanh của Nhật, chẳng hạn như bán hàng, tax, thu nợ, v.v.
Lựa chọn giá, phiếu giao hàng, phiếu thu nợ, v.v., theo nhu cầu của từng khách hàng.
Được sử dụng cho doanh nghiệp với lượng lớn giao dịch cơ sở dữ liệu, sản phẩm (~ 1 triệu)…
Phù hợp với những công ty quản lý: Sách, bán lẻ (Cửa hàng tiện lợi…)
Công nghệ:
– Framework: oDoo
– Back End: Python
– Front End: Backbone JS, jQuery, underscore.js, D3.js
– Database: PostgreSQL

Danh mục: