Chuyển tới nội dung

Quản Lý Nhà Hàng

Mô tả: Đối tượng là nhân viên và quản lý nhà hàng
Cho phép theo dõi tình trạng của từng nhà hàng, chi tiết từng bàn ăn.
Đặt hàng, theo dõi tình trạng và thời gian xử lý thức ăn.
Thu lại đánh giá của khách hàng.
Công nghệ:
– App: Flutter Dart (Android & iOS)
– Back End: Asp.net core (C#)
– Database: SQL Server