Chuyển tới nội dung

Hệ Thống Đặt Chỗ

Mô tả: Cho phép người dùng tìm và đặt chỗ, như phòng hội thảo trong tòa nhà.
Cho phép xem thông tin liên quan đến phòng, tòa nhà,…
Đặt, thay đổi và hủy lịch trình.
Người quản lý có thể quản lý các toàn nhà, thời gian vận hành, lịch trình của tất cả các phòng trong hệ thống.
Công nghệ:
– Back End:golang
– Front End: vuejs
– Database:PostgreSQL

Danh mục: