Chuyển tới nội dung

Khám sức khỏe định kỳ tại AI POWER

Nhân viên khỏe mạnh sẽ tạo nên một tổ chức khỏe mạnh. Chăm sóc sức khỏe cho nhân viên chính là chăm sóc sự khỏe mạnh của doanh nghiệp. Vậy nên hoạt động Khám sức khỏe định kỳ là hoạt động luôn cần được coi trọng. Hãy cùng nhìn lại một vài hình ảnh trong hoạt động Khám sức khỏe định kỳ tại AI POWER năm 2023.