Chuyển tới nội dung

DIGITAL SIGNATURE LÀ GÌ?

Digital signature ( chữ ký số ) là một kỹ thuật toán học được sử dụng để xác nhận tính xác thực và tính toàn vẹn của một thông điệp, phần mềm hoặc một tài liệu kỹ thuật số. 

Digital signature tương đương với chữ ký viết tay hoặc con dấu được đóng dấu. Nhưng nó cung cấp tính bảo mật cao hơn nhiều. Digital signature thường giải quyết các vấn đề giả mạo và mạo danh trong truyền thông kỹ thuật số.

Kỹ thuật này được tạo ra để cung cấp các thông tin về nguồn gốc, danh tính, trạng thái của tài liệu, giao dịch,… Bạn cũng có thể sử dụng chúng để biểu đạt, xác nhận sự đồng ý.

Hầu hết trên các nước hiện nay, bao gồm Hoa Kỳ, chữ ký số như một ràng buộc về mặt pháp lý giống như chữ ký tài liệu viết tay truyền thống được pháp luật công nhận.

———————————-

Nguồn: Admin tổng hợp