Chuyển tới nội dung

DIGITAL SIGNATURE HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Vào tuần trước, AI Power và các bạn đã hiểu thế nào là Digital Signature ( chữ ký số ). Vậy, hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu Digital Signature ( chữ ký số ) hoạt động như thế nào nhé?

Digital signature ( chữ ký số ) dựa trên mật mã public key, còn được gọi là mật mã bất đối xứng. Sử dụng thuật toán public key, chẳng hạn như RSA (Rivest-Shamir-Adleman). Sẽ có hai key được tạo ra là một public key và một private key.

Kỹ thuật này hoạt động thông qua hai key mật mã xác thực lẫn nhau. Người tạo digital signature sử dụng private key để mã hóa dữ liệu liên quan đến chữ ký, trong khi cách duy nhất để giải mã dữ liệu là sử dụng public key của người đăng ký.

Nếu người nhận không thể mở dữ liệu bằng public key của người ký, đó là dấu hiệu có vấn đề với tài liệu hoặc chữ ký. Đây là cách xác thực của kỹ thuật này.

Kỹ thuật này còn yêu cầu tất cả các bên tin tưởng rằng cá nhân tạo ra chữ ký đã giữ bí mật về private key. Nếu ai đó có quyền truy cập vào private key, thì bên đó có thể tạo digital signature gian lận dưới danh nghĩa là chủ sở hữu private key.

————————–

Nguồn: Admin tổng hợp