Chuyển tới nội dung

CUỘC HỌP TOÀN CÔNG TY NĂM 2024

Cuộc họp toàn công ty năm 2024 đã diễn ra rất tốt đẹp! AI Power xin gửi lời cảm ơn đến mọi người.